Disclaimer

Virksomhedseftersyn.dk

I BDO har vi udviklet Virksomhedseftersyn.dk, så virksomhedsejere i danske virksomheder kan få et indblik i, hvordan det går virksomheden på forskellige parametre i sammenligning med andre virksomheder i branchen.

Datagrundlag

Analysen er forsimplet og formålet er at præsentere analysen, så man nemt kan få et hurtigt overblik over, hvordan det går virksomheden i fht. andre virksomheder i branchen.

De i benchmarket anførte procent-angivelser er baseret på udvalgte nøgletal for 2017 og angiver procent af omsætningen. For at sikre at dataene er direkte sammenlignelige, indgår enkeltmandsvirksomheder ikke i dataene og for at få et så retvisende billede som muligt, har vi også renset for ekstremer.

Graferne viser udviklingen for udvalgte nøgletal inden for en branche siden 2009/2012 og er udarbejdet på baggrund af kvantitative data fra flere tusinde regnskaber fra BDO’s kunder i hele landet i perioden 2009 til 2017.

Filtrering

For at få det mest præcise sammenligningsgrundlag er dataene filtreret således, at vi i benchmarket kun sammenligner nøgletal for én enkelt faggruppe. Under tømrere dækker tallene både tømrer og bygningssnedkere.

Ansvar

Analysen er skrevet i generelle vendinger, og skal alene betragtes som generel vejledning.

Analysen dækker ikke specifikke situationer, og du bør ikke handle – eller undlade at handle – uden at have fået professionel rådgivning.

BDO, vores partnere og medarbejdere påtager sig ikke ansvar for evt. tab foranlediget af en handling, der er taget – eller ikke er taget – på baggrund af oplysningerne i analysen.